PUBLIKACJE

W trakcie swojej działalności naukowej przygotowałam idywidualnie bądź zespołowo poniżej przedstawione publikacje.

Lista publikacji, które współredagowałam

Lista publikacji, których jestem autorem lub współautorem

 • Giermanowska, E., Mrozowicki, A., Róg-Ilnicka, J. (2019) Socjologia pracy w Polsce: społeczno-gospodarcze i polityczne problemy instytucjonalizacji subdyscypliny, Przegląd Socjologiczy 68(3): 11–41
 • Giermanowska, Ewa, Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2016) “Tradition, Present and Future of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project ‘Doyens of the Sociology of Work’”, Warsaw Forum of Economic Sociology  7:1(13) Spring, s. 89-104.
 • Mrozowicki A, Kolasińska E., Róg – Ilnicka J., (2015), Wprowadzenie, [w:] Humanizacja pracy, nr 3, Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock.
 • Mrozowicki A, Kolasińska E., Róg – Ilnicka J., (2015), Introduction: Social boundaries of work, [w:] Forum Socjologiczne, Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, (red.) A. Mrozowicki, E. Kolasińska, J. Róg – Ilnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Róg – Ilnicka J., (2015), “Career by choice” or “career by chance”. The determinants of flexible professional biographies, [w:] Forum Socjologiczne, Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, (red.) A. Mrozowicki, E. Kolasińska, J. Róg – Ilnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Róg – Ilnicka J., (2014), Elastyczne kariery młodych Lubuszan – strategie radzenia sobie na rynku pracy, [w:] Rocznik Lubuski, Tom 40, część 2a, Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą, (red.) M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Róg – Ilnicka J., (2013), O wybranych konsekwencjach nietypowych form zatrudnienia w świetle wywiadów jakościowych, [w:] Studia demograficzne nr 2/164, PAN KND, Warszawa.
 • Róg – Ilnicka J., (2012), Lubuski rynek pracy, [w:] Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret Socjologiczny, (red.), Ż. Leszkowicz – Baczyńska, D. Szaban, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Róg-Ilnicka J., (2011), Nowe elementy w biografiach młodych Polaków. Zarys problematyki, [w:] Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych, (red), K. Szafraniec, M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Róg – Ilnicka J., (2009), Nietypowe formy pracy oraz ich zbiorowe i jednostkowe konsekwencje. Przyczynek do badań, [w:] Zeszyty Naukowe nr 517. Studia Sociologica nr 18, WNUS, Szczecin.
 • Róg – Ilnicka J., (2008), Bezrobotni absolwenci na rynku pracy, [w:] Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, (red.) M. Kwiatkowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Róg – Ilnicka J., (2005), Wyzwania dla polskiej edukacji w sytuacji bezrobocia, [w:] Ekonomicke aspekty vzdelenosti v regionalnim kontextu III, Usti nad Labem.
 • Róg – Ilnicka J., (2004), Wpływ Internetu na rozwój więzi lokalnych, [w:] Rocznik Lubuski, Tom 30, część 2, Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej. Z dorobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego, (red.) Ż. Leszkowicz – Baczyńska, LTN, Zielona Góra.
 • Róg J. (2002), Kobiety w cyberprzestrzeni czyli wirtualny feminizm, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno – kulturowe, (red.) L. H. Haber, Kraków.

%d blogerów lubi to: