WSPÓŁPRACA

W ramach swoich usług oferuję współpracę w następujących obszarach:

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I SZKOŁAMI

 • Realizacja zajęć na zlecenie szkół wyższych, szkół policealnych w zakresie:
  1. Socjologii  – socjologia ogólna, socjologia ekonomiczna, socjologia pracy, socjologia edukacji, socjologia wychowania;
  2. Psychologii społecznej;
  3. Badań społecznych – badania jakościowe, projektowanie i wdrażanie projektu badawczego (z elementami procesu Design Thinking).

O moich publikacjach naukowych dowiesz się więcej TUTAJ

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

 • Analiza Desk Research;
 • Realizacja badań fokusowych (FGI);
 • Realizacja wywiadów pogłębionych (IDI);
 • Przygotowanie i realizacja badań z pomocą technik obserwacji;
 • Przygotowanie diagnoz społecznych samodzielnych;
 • Przygotowanie diagnoz społecznych jako elementów dokumentów strategicznych;
 • Projektowanie narzędzi do badań jakościowych (FGI, IDI);
 • Realizacja badań jakościowych jako elementu procesu Design Thinking;
 • Przygotowanie i realizacja warsztatów z zakresu poznawania i analizy zjawisk społecznych;
 • Przygotowanie i realizacja warsztatów mających na celu rozpoznawania potrzeb i problemów badanych grup docelowych.

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM

 • Konsultacje przy tworzeniu Indywidualnych Warsztatów Eksperckich;
 • Konsultacje przy projektowaniu procesu badawczego.
%d blogerów lubi to: